purchase lyrica

HP ArcSight


HP ArcSight je vodeće informaciono, sigurnosno i „event management“ (SIEM) rešenje za prikupljanje, analiziranje i procenjivanje sigurnosnih događaja. Rezultat je brza identifikacija, prioriteti i odgovor na Cybersecurity napade i pretnje.

U pitanju je bezbednosno-informativna platforma koja pomaže da zaštitite poslovanje tako što daje kompletan uvid u aktivnosti IT infrastrukture: spoljnih pretnji kao što su malver i hakeri, unutrašnjih pretnji poput pronevere podataka i prevare; rizika od aplikativnih nedostataka i promene konfiguracije.

Arcsight predstavlja integrisani sistem proizvoda:

1. HP ArcSight ESM – baza ArcSight sistema za kontrolisanje pretnji i rizika, najosetljivijih informacijama i  kritičnih transakcionih aplikacija.

2. HP ArcSight Express – integracija ’Correlation’ i ’Log Management’-a, automatizacija operacija bezbednosti, pretraga terabajta podataka u sekundi.
3. HP ArcSight Logger – skladištenje i upravljanje svim podacima , automatizacija izveštavanja o usaglašenosti, sticanje poslovne inteligencije kroz zapise.
4. HP ArcSight Connectors – prikupljanje podataka sa 300 i više lokacija predefinisanih konekcija, kreiranje novih konekcija jednostavnim alatima , neprekidan ’monitoring’  svih konekcija.
5. HP ArcSight Compliance – odvija se pomoću individualiziranih kontrolnih tabli, omogućava izradu „user friendly“ izveštaja o usklađenosti sistema i automatizaciju kontinuiranog ‘monitoringa’ .