purchase lyrica

SafeNet


SafeNet je vodeći svetski proizvođač i isporučilac savremenih rešenja iz oblasti bezbednosti u informacionoj i komunikacionoj tehnologiji, koji primenom najsavremenijih tehnoloških rešenja obezbeđuje visok nivo autentifikacije korisnika, bezbednosti podataka, komunikacije u poslovanju i eksploatacije poslovnih aplikacija.

DataSecure uređaji su srce svih SafeNet rešenja za enkripciju i kontrolu podataka. Primenom najviših standarda u oblasti hardverske enkripcije podataka, DataSecure uređaji obezbeđuju objedinjenu platformu za enkripciju i kontrolu pristupa na nivou baza podataka, poslovnih aplikacija (ERP), mainframe okruženja i individualnih fajlova.

Fukcionalnost centralizovanog upravljanja kriptografskim ključevima, polisama i ostalim funkcionalnostima, obezbeđuje jednostavnu administraciju i bezbednost na visokom nivou. Administratori sistema mogu da podese autentifikaciju i autorizaciju polisa, kojima je definisano kojim se aplikacijama, bazama podataka, ili pojedinačnim podacima može pristupiti po tipu korisnika. Primena ovog pristupa sa tzv. “jakom autentifikacijom” ostvaruje značajno povišen nivo bezbednosti podataka.

Autentifikacija, kako na nivou kompanijske računarske mreže, tako i na nivou pristupa lokalnom računaru može da se vrši primenom raznih tipova Tokena ( OneTimePassword, CertificateBased, Hybrid). Primena enkripcije podataka unutar poslovne organizacije podrazumeva frekventno pristupanje i upravljanje kriptografskim ključevima, podaci se često enkriptuju na više uređaja i na više lokacija, pa DataSecure obezbeđuje centralizovani interfejs za evidenciju logova, nadzor i izveštavanje.

Korišćenje Datasecure tehnologije u okviru poslovnih okruženja ne smanjuje performanse postojeće infrastrukture niti aplikacija koje se koriste. Čak i u slučaju neovlašćenog poseda pojedinih informacija (mejlovi, office fajlovi, baze podataka…) ili nestanka delova kompanijske infrastrukture (hard diskovi, laptopovi…), pribavljeni podaci su apsolutno neupotrebljivi za treću stranu i ne mogu se zloupotrebiti.