purchase lyrica

Sourcefire


Današnje internet okruženje izazovnije je nego ikad u pogledu potencijalnih opasnosti po bezbednost informatičke infrastrukture. Svakodnevno se generiše veliki broj virusa, koji su u poslednjoj deceniji znatno promenili svoju prirodu. Osim toga što se na dnevnom nivou pojavljuje veliki broj virusa (po nekim podacima na svake 2,5 sekunde), oni se u sistemu ne ponašaju destruktivno, uglavnom rade u nevidljivom modu, i u većini slučajeva omogućavaju neovlašćeno korišćenje podataka i resursa kompanije kao i identiteta korisnika.

Sourcefire je vodeći svetski proizvođač i isporučilac najsavremenijih IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) rešenja, zasnovanih na svetski poznatoj SNORT opensource platformi, čiji su kreatori upravo stručnjaci Sourcefire-a.

Implementacija firewall-ova i antivirus softvera je svakako neophodna linija odbrane, ali ne i dovoljna, jer je u savremenom poslovanju praksa da se infrastruktura kompanije koristi i nakon radnog vremena, preko nebezbednih internet konekcija, te se kompanijski LAN veoma lako kompromituje, a to predstavlja samo jednu od mogućih pretnji.

Sourcefire nudi inteligentnu tehnologiju koja analizira kompanijsku infrastrukturu, analizira saobraćaj i proaktivno reaguje u slučajevima pojave sumnjivih ili nelegalnih transakcija, tj. brani kompanijsku infrastrukturu iznutra. Sakupljaju se informacije o stanju lokalne mreže, aplikacijama i operativnim sistemima, identitetima korisnika i saobraćaju i na osnovu toga se obezbeđuje fleksibilna i robusna zaštita. Problemi se uočavaju, evidentiraju, primenjuju se mere za sprečavanje neovlašćenog saobraćaja, i sistem se stalno unapređuje na osnovu prethodnog iskustva i neprestanom komunikacijom sa razvojnim centrom Sourcefire-a.

U ponudi je širok opseg IPS rešenja upotpunjen komplementarnim proizvodima: Virtual IPS, SSL inspekcija, centralizovani management, sigurnost krajnjih tačaka. Samo deo pretnji koje se uspešno detektuju i blokiraju su: DoS attacks, Buffer overflows, P2P attacks, Worms, Trojans, Backdoor attacks, Spyware, Invalid headers, Blended threats, Rate-based attacks, Zero-day threats, Port scans, VoIP attacks, IPv6 attacks, Statistical anomalies, Protocol anomalies, Application anomalies, Malformed traffic, TCP segmentation and IP fragmentation.

Implementacija rešenja i integracija u postojeću infrastrukturu je brza, administracija sistema jednostavna, kao i obuka personala, što dodatno utiče na pouzdanost i robusnost primenjenog sistema. Mnogi korisnici širom sveta, od kojih je veliki broj iz vojnih, obaveštajnih, državnih organizacija kao i iz finansijskog sektora, iznova nas uverava da naši korisnici zaslužuju rešenja zasnovana na Sourcefire tehnologiji.