purchase lyrica

TITUS


Alat koji primarno služi za klasifikaciju informacija, može da se koristi za nekoliko stvari:

  • Osnovna namena mu je da u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i poverljivosti informacija  omogućava klasifikaciju dokumentacije po poverljivosti kao i definisanje klasa pristupa. Mogu da se klasifikuju e-mailovi, Microsoft Office dokumenti, desktop (klasifikacija opšteg karaktera), velike količine raznih elektronskih fajlova ili može da se primeni na Windows serverima.
  • Služi kao dopuna za  DLP (Data Loss Prevention) i praktično omogućava formiranje metapodataka koji se kasnije koriste u DLP-u i DMS-u (Document Management System).
  • Titus Aware osnažuje bezbednost sistema tako što u sistem uključuje najvažniji element bezbednosti – korisnika. Služi za sprečavanje curenja informacija putem e-maila tako što korisnik preko radne površine ima mogućnost da spreči potencijalno curenje informacija putem elektronske pošte. Ovo rešenje je integrisano u Microsoft Outlook.
  • Sharepoint Security – Omogućava bezbednost Sharepoint-a, vodećeg svetskog servisa za korporativnu saradnju i razmenu informacija koje po poslednjim istraživanjima Gartnera koristi pola svetskih kompanija. Količina informacija koja se razmenjuje putem Sharepointa raste iz dana u dan i ne smanjuje se, te na taj način sve više dolazi do potrebe zaštite informacija.