purchase lyrica

DMS – Document Management System


Sistem omogućava kontrolu i praćenje životnog ciklusa dokumenta, različitih verzija dokumenta modifikovanog od strane različitih korisnika. Omogućena je digitalizacija dokumenata i u kombinaciji sa ovlašćenim elektronskim potpisom i punovažnost u skladu sa zakonom.

Dodatno smo razvili alat koji se koristi kao OCR (Optical Character Recognition) dopuna za postojeće sisteme i aplikacije, pogotovo za šaltersko poslovanje.

DMS dovodi do drastičnih poboljšanja u smislu ubrzavanja procesa, snižavanja rizika i smanjivanja troškova poslovanja. Nudi tehnologiju i metode potrebne za upravljanje, razmenu i obezbeđivanje zaštite informacija u organizaciji. To se odnosi na sve vrste dokumenata: elektronske dokumente, slike, e – mailove i ostale kompjuterske fajlove, kao i skenirane papirnate dokumente.

Neke od prednosti upotrebe DMS-a su:

  • efikasnost i produktivnost u poslovnim procesima
  • usaglašenost sa reglatornim, pravnim zahtevima kao i zahtevima kvalitete
  • konzistentnost poslovnih operacija
  • brži završetak poslovnih ciklusa
  • eliminacija troškova papirne dokumentacije, pohrane podataka i transporta
  • poboljšano planiranje poslovnog kontinuiteta.