purchase lyrica

MPS – Managed Print Services


Usluga dizajnirana da pomogne poslovanju krajnjeg korisnika kako bi pojednostavila upravljanje i smanjila troškove i potrošnju energije te značajno poboljšala produktivnost  u vezi sa štampanjem i obradom slike.

Optimizacijom broja i modela jedinica (štampača, multifunkcijskih jedinica ili fakseva) kao i uvođenjem sistema praćenja štampe postiže se totalna kontrola štampe. Olakšava se nabavka potrošnog materijala kao i održavanje i funkcionalnost sistema. Predstavlja infrastrukturu za implementaciju DMS (Document Management System) rešenja.

Neke od prednosti implementacije MPS-a su:

  • smanjuju se troškovi štampanja i obrade slika
  • smanjuje se potrošnja energije
  • bržim protokom dokumenata povećava se produktivnost i lakše stiže do zadanih ciljeva
  • oslobađa se slobodno vreme IT sektora koji može da se fokusira na važnije procese.